Coop Norge

Frilansoppdrag høsten 2018

Illustrasjoner og animasjonsfilm for Coop Norge for deres tiltak for bærekraftig emballasje.