PUTSJ 2_2018 forside.png
 
 

Putsj

Putsj er miljø- og medlemsmagasinet utgitt av Natur og Ungdom. Det kommer ut fire ganger i året med et opplag på mellom 7000 - 15000 eksemplarer. Jeg designet 5 utgaver av magasinet fra våren 2017, til sommeren 2018.